Geçmişin ışığını geleceğe taşıyoruz...

HAT SANATI

Bir noktadan bir noktaya uzatılan çizgi anlamında kullanılan “hat”ın, güzel yazı olarak tanımlanması M.S. 7. yüzyıllara rastlar. Hat sanatının kısa bir sürede yayılıp gelişmesinde İslam Dininin önemli payı vardır. 7. yüzyılda Kur'an-ı Kerim önce sözlü olarak halk arasında yayılır ve daha sonra yazıya aktarılır. Dönemin önemli hattatlarından biri Hz. Ali ibn Ebu Talip’tir. Bu dönemden başlayarak güzel yazı yazma bir sanat haline gelmiştir. Erken devirde Celi, Tomar, Sülüseyn, Sülüs en önemli yazı türleridir. Ayrıca hat sanatında kufi, nesih, sülüs, muhakkak, reyhanî, tevkii, rik'a, talik gibi yazı türleri de kullanılmıştır. Vakfiye, emlak defterleri ve şer'iye sicillerinde Fatih Dönemimden itibaren “siyakat” denilen okunması oldukça zor bir yazı türü kullanılmıştır.

Hat Sanatı, 15.-17.yüzyıllarda Osmanlı Sarayının himayesinde büyük bir gelişme gösterir. Tüm İslam Sanatında olduğu gibi, Osmanlılarda da hat sanatı diğer sanat dallarından üstün tutulmuş ve hat sanatçıları büyük saygınlık kazanmıştır.

15. yüzyılın ikinci yarısında hat sanatında büyük bir değişim yaşanır. Bu dönemde yetişen ve II. Beyazıt’a yazı dersleri veren Şeyh Hamdullah hat sanatına yeni yorumlar getirir.

16.yüzyılda Kanuni Döneminin en önemli hattatı ise Ahmet Karahisari'dir.

17. yüzyıl'da Osmanlı Hat sanatının diğer bir mihenk taşı ise Hafız Osman'dır.

Tuğra biçimli yazıları ve hat albümleri ile ünlenen padişah ise III. Ahmet’tir.

18. yüzyılda yetişen önemli bir hattatımız ise Mustafa Rakım'dır. Onun öğrencisi olan, bugün birçok cami ve koleksiyonları yaptığı levhaları ile süsleyen Sultan II. Mahmut da bu dönemde yetişen hattatlar arasındadır.

19. yüzyıl ve daha sonra Cumhuriyet Dönemimde de varlığını sürdüren hat sanatı, bir dönem kesintiye uğramışsa da, güzel yazı geleneği günümüzde de birçok özel kurum ve kuruluşlar aracılığı ile yetişen usta ve öğrenciler eliyle sürdürülmektedir. Bu da hat sanatının devamlılığının sağlanması açısından oldukça gurur verici bir durumdur.

Müzemizde;Osmanlı Dönemine ait, Silsilename, padişah vakfiyeleri ve Kuran-ı Kerim’lerden oluşan eserler, hat levhalar ve çiniler sergilenmektedir.

 III.Selim Divanı Silsilename V.Mehmet Reşad Vakfiyesi Arka Kapağı
 

 

MÜZEMİZİN ÖZELLİKLERİ
 • 5 DİLDE
  EL BİLGİSAYARI
 • ENGELLİ
  ASANSÖRÜ VE TUVALETİ
 • BİLGİ
  KİOSKLARI
 • KAFETERYA
  KISMI
 • KONSERVASYON ATÖLYESİ
  HALI YIKAMA HAVUZU
 • PARK
  YERİ