Geçmişin ışığını geleceğe taşıyoruz...

MÜZEMİZE TARİHİ YOLCULUK

HUKUK MEKTEBİNDEN ANKARA VAKIF ESERLERİ MÜZESİNE

Mustafa Kemal Atatürk ve Adliye vekili Mahmut Esat Bozkurt’un büyük çabaları sonucunda ,savcı, yargıç ve hukuk memuru gibi hukuk adamı yetiştirmek üzere İstanbul dışında bir Adliye Mektebinin oluşturulması düşünülmüş ve yüksek okul düzeyinde Hukuk Mektebinin oluşturulmasına karar verilmiştir. Böylece ,1925 yılında Ankara’da ilk defa yüksek öğrenim alanında Adliye Hukuk Mektebi açılmıştır.5 Kasım 1925 yılında Atatürk’ün bir Nutku ile açılan Ankara Hukuk Mektebi önceleri bu adla anılmış, daha sonra Ankara Üniversitesinin temeli olacak olan Hukuk Fakültesi adını ,1940 yılında almıştır.

Ankara Hukuk Mektebi kurulduğunda, bugün yıkılmış olan ve “Telgrafhane” olarak bilinen binaya yerleştirilmiştir .O dönemde Hükümet Meydanında yer alan ve Kurtuluş Savaşı boyunca “Telgrafhane”  adıyla postane hizmeti vermiş olan bina, yeni bir postane binası yapılmasıyla boşalmış ve burası Hukuk Mektebine verilmiştir.
1927 yılının sonlarında Vakıflar Genel Müdürlüğü(Evkaf Umum Müdürlüğü) tarafından bugünkü Kültür Bakanlığının(O zamanki Hariciye Vekaleti) kuzeyinde büyük bir ilkokulun yapımına başlanmıştır. 1928 yılı sonlarında bu yapının hukuk Mektebine tahsis edilmiştir.

1928-1941 yılları arasında Hukuk Mektebi olarak kullanılan bugünkü müze binası,sonraki yıllarda bir süre Ankara Kız Sanat Mektebi, daha sonra Ankara Yüksek Öğrenim vakıf Kız Öğrenci Yurdu ve bir ara da Erkek Öğrenci yurdu olarak hizmet görmüştür. Daha sonra üst katları Ankara Müftülüğü tarafından kiralanmış, bodrum katında ise, halka hizmet veren aşevi oluşturulmuştur. 2004 yılına kadar Ankara Müftülüğü tarafından kullanılan yapı, Nisan 2004 tarihinde boşaltılmış ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından müze amaçlı kullanılmak üzere restorasyonu yapılarak 7 Mayıs 2007 tarihinde Ankara Vakıf Eserleri Müzesi olarak açılmıştır. 

Malzeme olarak yığma kagir olan bina,bodrum üzerine zemin ve birinci kat olmak üzere üç kat olarak  yapılmıştır.Girişe göre enlemesine dikdörtgen plana sahip olan yapı,gerek plan,gerekse cephe düzeni açısından simetrik bir anlayışa sahiptir.
Geleneksel süsleme ve mimari elemanların kullanılmadığı oldukça sade yapılmış cephelere sahiptir.

2007 tarihinde Ankara Vakıf Eserleri Müzesi olarak açılan binada üst katlarda sergi salonları,idare odaları ,kütüphane ve sinevizyon olarak kullanılan seminer odası yer alırken bodrum katta ise ,depolar, ve Laboratuvar bölümü ile kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere hem geleneksel hem modern sanata ait sergilerin yapıldığı Çok Amaçlı Sergi Salonu da Müze bünyesinde yer almaktadır.

Halı, kilim, ahşap, maden, çini, tekstil, deri ve el yazması eserlerin sergilendiği Müzede; 13.yüzyıldan 20.yüzyıla kadar tarihlendirilen eser grupları bulunmaktadır.

-Teberrukat eşyalarının sayıca en büyük bölümünü oluşturan AnkaraVakıf Eserleri Müzesi ‘nde toplam 2669 eser olup bunun  236 adeti teşhirdedir.

-Müze’de Müze Müdürü, üç Sanat Tarihçisi,iki Konservatör ile bir Teberrukat Saymanı ve Büro Memuru ve güvenlik elemanları görev yapmaktadır.

-2007 yılında açılan Ankara Vakıf Eserleri Müzesinin sürdürülebilirliği  ile gelişmesini sağlamak amacıyla;

-2007-2012 tarihleri arasında düzenli olarak her sene değişen konu başlıkları altında müzecilik seminerleri düzenlenmiştir.

-Kamusal müzelerin önemli işlevlerinden biri olan toplumun, tarihsel hafızasının hatırlatılması fikrinden hareketle mevcut koleksiyonun  geçici sergilerle gün yüzüne çıkartılması düşüncesiyle 2008 yılında “Saatler Sergisi” açılmıştır.


-2011yılı Vakıf Haftasında”Sihirli Dokunuşlar”(Hanım Sultan Vakfiyeleri ve Konservasyonları) Sergisi, “Eğitim Materyalleri” Sergisi açılmıştır

-Müze 2009 yılında Avrupa Müze Formu tarafından aday gösterilmiş ve müzelerin kamusal niteliğini yükseltmede dikkate değer bulunulmuştur

-2012 yılında gerçekleştirilen Muse –Train (Müze Profesyonelleri için Çok taraflı Eğitim Projesi) Türkiye Kültürlerarası Diyalog Müzeler Hibe Programı çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Müze Profesyonelleri İçin Çok Taraflı Eğitim (MUSE-TRAIN) Projesinin Ankara programı açılışı, yerli ve yabancı misafirlerin katılımı ile Genel Müdürümüz Sn. Dr. Adnan Ertem’in teşrifleriyle 13 Şubat 2012 tarihinde Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde gerçekleştirilmiştir.

-  Proje kapsamında Diyarbakır Meryemana Süryani Kadim Kilisesine ait olan (10) adet el yazma eserin Ankara Vakıf Eserleri Müzesinde sergilenmesi ile dünya insanlarına sevgi ve hoşgörü mesajı verilmiştir.

-Proje kapsamında Romanya (Sibiu’da) ve Avusturya’da devam eden bu eğitim, müze uzmanlarına artı değerler katarak mesleğe farklı bakış açısı kazandırmış, müzecilik alanında bilgi ve deneyimlerini arttırmıştır. Ayrıca ortaklaşa yapılan uluslararası sergilerin, kültürlerin birbirlerini tanımasında ve anlamasında önemli katkılar sağladığı anlaşılmış ve Ankara Vakıf Eserleri Müzesinin de proje ortakları ve diğer ülke müzeleri ile bu tür çalışmaları başlatması gerektiği kanaatine varılmıştır.

-Müze’de bulunan galeride , yıl boyunca  1 hafta’da  değişen çeşitli sanat dallarına ait(geleneksel el sanatları resim,mozaik vb)sergiler açılmaktadır.
Müzenin ziyaretçi profilini araştırmacılar, öğrenciler ,ev hanımları, elçilikler ve yabancılar oluşturur. Sanat Tarihi ve Konservatör öğrencileri  staj yapma imkanına sahiplerdir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin ilk yıllarında bir eğitim yapısı olarak inşa edilen binanın , bugün müze olarak kültürel amaçla kullanılması,hem bu tarihi binanın korunması ve yaşatılması, hem de Ankara’nın yeni bir müzeye kavuşması açısından Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptığı önemli bir çalışmadır.
 

MÜZEMİZİN ÖZELLİKLERİ
 • 5 DİLDE
  EL BİLGİSAYARI
 • ENGELLİ
  ASANSÖRÜ VE TUVALETİ
 • BİLGİ
  KİOSKLARI
 • KAFETERYA
  KISMI
 • KONSERVASYON ATÖLYESİ
  HALI YIKAMA HAVUZU
 • PARK
  YERİ