Geçmişin ışığını geleceğe taşıyoruz...

GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLER

Ülkemizdeki mevcut müzecilik anlayışını değiştirerek önüne koyacağı yeni çalışma alanları ile önemli ölçüde prestij sağlayıp yine bu etkinlikler çerçevesinde başkentin kültür ve sanat hayatına etki etmek ve daralan bu ortama yeni bir soluk kazandırmaktır. Bu da hedef kitlenin yeniden tanımlanması, uzun ve kısa vadeli çalışma alanlarının çeşitlendirilmesi, müzenin canlı bir eğitim ve öğrenme alanına dönüştürülmesiyle mümkün olabilecektir.

Bir Vakıf Medeniyeti kuran ecdadın yeni kuşaklara anlatılması, yeni nesillerin bilgilendirilmesi ve vakıf bilincinin uyandırılması amaçlanmaktadır.

Kaçakçılığın önlenmesi ve depolarda yıllarca bekletilen eserlerin koruma önlemlerinin alınarak uygun fiziksel ortamlarda saklanması, gün yüzüne çıkarılarak ziyaretçileriyle buluşturulması hedeflenmektedir.

Çağımızda değişen ve her geçen gün gelişen yeni anlayışlarla birlikte müzemizin Türk ve dünya kültürüne çok yönlü katkıda bulunup başkentteki ve ülkemizdeki kültür sektörünün gelişiminde lokomotif görevi üstlenerek pay sahibi olması benimsenmektedir.

Müzemiz yalnızca eserlerin depolanıp sergilendiği mekanlar olmaktan çıkarılıp toplumun farklı kesimlerini hedef kitleye yönelme ilkesinden hareketle eğitmek bilgilendirmek, toplumda milli bir bilinç oluşturmak evrensel değerlerin farkına varılmasını sağlamak gibi görevleri üstlenecektir.

Kültür ve sanat kurumu olarak kendisinin ve çevresinin dinamik entelektüel gelişimine hizmet edecek paylaşım alanı olarak müze anlayışı benimsenerek bu alanda ülkenin kültür sanat birikimini elinde tutma iddiasına ulaşmış kurumlarla ( Özel müzeler, Devlet müzeleri, Yerel yönetimler, üniversiteler) derin ve kalıcı işbirliğine girilecektir.

MÜZEMİZİN ÖZELLİKLERİ
 • 5 DİLDE
  EL BİLGİSAYARI
 • ENGELLİ
  ASANSÖRÜ VE TUVALETİ
 • BİLGİ
  KİOSKLARI
 • KAFETERYA
  KISMI
 • KONSERVASYON ATÖLYESİ
  HALI YIKAMA HAVUZU
 • PARK
  YERİ